Pašvaldību vēlēšanas 2017.

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.

Kolīdz sāksies priekšvēlēšanu aģitācija, centīsimies iegūt informāciju no Blomes kandidātiem un ievietot šajā sadaļā. Uzklausīsim solījumus un piefiksēsim viņus, kā arī pēc vēlēšanām turpināsim sekot kā izdodas šos solījumus realizēt! 

Pagaidām zemāk informācija par pašām vēlēšaām.

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. ES pilsoņiem, lai piedalītos Latvijas pašvaldību vēlēšanās, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.

Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kandidātu sarakstu iesniegšana

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 14. līdz 24.aprīlim. Kandidātu saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai, bet jāsagatavo, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

Kandidēt iespējams tās republikas pilsētas domes vai novada domes vēlēšanās, kuras administratīvajā teritorijā saraksta iesniegšanas dienā:

1) kandidātam ir bijusi reģistrēta dzīvesvieta bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešus;

2) kandidāts ir nostrādājis kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” vismaz pēdējos četrus mēnešus;

3) kandidātam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Katrs vēlētājs drīkst kandidēt tikai vienas pašvaldības domes vēlēšanās.

Deputātu kandidātam jābūt Latvijas vai ES pilsonim, jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā un vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Vēlētāju reģistrs

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī – sākotnēji tajā pašvaldībā, kas atbildīs vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (05.03.2017.).

Līdz 25.dienai pirms vēlēšanu dienas sākotnēji piešķirto iecirkni varēs mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni attiecīgās pašvaldības teritorijā vai tajā  pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Balsošanas kārtība

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā ir no pulksten 7.00 līdz 22.00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā iespējams nobalsot iepriekš. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, sākot no piektās dienas pirms vēlēšanām, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā.

Balsošanas dokumenti

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.

Priekšvēlēšanu aģitācija

Priekšvēlēšanu aģitācijas kārtība noteikta Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ir laika posms no 120.dienas līdz vēlēšanu dienai. 2017.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 3.februārī un ilgs līdz 3.jūnijam.

Vēlēšanu dienā un dienu pirms vēlēšanām Latvijā ir spēkā pilnīgs aģitācijas aizliegums. Savukārt 30 dienas pirms vēlēšanām ir aizliegta priekšvēlēšanu aģitācija televīzijā.