Aktuāli Pagastā

Pagasta pārvaldes aktualitātes

Smiltenes NKUP paziņojums:

Ūdenssistēmas dezinfekcija.

21.un 22.novembrī Smiltenes NKUP ūdens piegādes zonā – Grundzālē, Palsmanē, Smiltenē, (arī Vidzemes un Silvas ciemos) Launkalnē, Blomē, Bilskā, Mēros, Variņos notiks ūdenssistēmas dezinfekcija.

Iespējama ūdens kvalitātes pasliktināšanās.