Autoserviss

SIA „KAUPES AUTODARBNĪCA”

Darba laiks:  Darba dienās no 09:00 līdz 18:00

E-pasts:k.autod@inbox.lv Tālr.+37164772270

Agris Kaupe Mob.tālr.+37129264482

Adrese: Cēsu iela-9,Blomes pagasts

Smiltenes novads,LV-4707

Nodokļu maksātāju Nr.LV 53903001061

A/s „SEB Banka” UNLALV2X Konta Nr. LV95UNLA 0016 0004 6890 4

„SWEDBANK” HABALV22 Konta Nr. LV65HABA 0551 0343 8854 8