Par Blomi

Blomes pagasts atrodas Smiltenes novada rietumu daļā. Tā platība 75,9 km2, iedzīvotāju skaits 1068.

Pagasta dienvidu daļa ir pauguraina, bet ziemeļu daļa līdzena, nedaudz purvaina. Pagasta teritoriju šķērso upe Abuls, Nigra, Mutulīte, Lisa. Lielākās ūdenstilpnes ir Blomes un Muiniešu dzirnavu ezeri. Lielākie purvi Biksējas-Cūku purvs un Vārnu purvs. Ir nelielas smilts un grants atradnes. Nigras upes krastos izveidojušies divi smilšakmens atsegumi-Kāļu grava un Krūmiņu klints.

Blomes pagasts robežojas ar Trikātas, Smiltenes un Brantu pagastu,  Raunas novadu un Mārsnēnu pagastu, Beverīnas novada Brenguļu pagastu. Blomes pagasts izveidojies Abula un tā pieteku Nigras un Mutulītes krastos, to šķērso autoceļi Valmiera – Smiltene un Smiltene – Liepa – Cēsis. Blomes centra attālums līdz Smiltenei ir 8 km, līdz Valmierai – 25 km, Cēsīm – 35 km.
Pagasta centrs Blome, to veido pašvaldības ēka, skola, kultūras nams (Blomes muižas pils), 12 līdz 1940. gadam celtās ēkas – privātmājas un 35 pēckara laikā celtās dzīvojamās mājas. Blomes pašvaldības iestādes: Blomes pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, feldšerpunkts, sociālais dienests, kultūras nams un bibliotēka.
Blomes pagasta iedzīvotāju apkalpojušās iestādes: pasts, veikali, LKS “Vidzemes spēks”, autoservisi “Vidzemes spēks” un “Nigra”, biedrība “Kultūrizglītība un sports”.
Uzņēmējdarbība: A/s “Smiltenes piens” Blomes siera cehs, kokapstrādes uzņēmums “KM Building” (guļbūvju celtniecība), keramikas izstrādājumi “Zīlītes”.
Netradicionālās lauksaimniecības ražošanas nozares: zirgkopībā z/s “Akoti”, “Oļukalni”, kazkopībā z/s “Muižnieki”, biškopībā “Gailīši”, “Celmi”, dīķu saimniecībā “Ķuzuļi”, liliju selekcijā “Sirmiņi”.
Tūrisma objekti: Riņģu saiešanas nams; Ķikuļu Jēkaba un Riņģu kambara taka; Blomes zaļā taka; Blomes vēstures taka

.

foto- Jānis Ūdris/facebook