Pirmsskolas izglītība.

Galvenie uzdevumi 2016./2017. mācību gadam.

  • Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām.
  • Sadarbība ar vecākiem: sniegt kvalificētu palīdzību vecākiem bērnu izglītošanā un audzināšanā
  • Sagatavot bērnu pamatizglītības uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un akārtējās dzīves likumsakarības.

Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu tālruņa numurs 647 20 200

Blomes pamatskolas direktores

Guntras Dūles pieņemšanas laiks pirmdienās 09.00-12.00;

tālruņa numurs 647 74 535