Rīt laikraksts “Ziemeļlatvija” ar Blomes jauniešiem uz titullapas

C grupa

“Atspēriens” (Smiltenes novada Blomes pagasta kultūras nams, Evita Kaķīte-Brasa) Augstākā pakāpe, 45,2 punkti