Demontētas Blomes pagasta norādes

Blomēniešiem un pagasta viesiem tik ierastās ceļa zīmes, kas ar savu Pasaku ozola simbolu sveicināja iebraucot pagasta teritorijā un novēlēja laimīgu ceļu izbraucot, šobrīd uz Valmieras šosejas ir demontētas. Pagasta pārvaldnieks Gaidis Bogdanovs sola, ka pavasara pusē tās atjaunos un atkal uzstādīs vecajās vietās.

Izrādās “laika zobs” bijis tās paplucinājis, tāpēc saņemts norādījums no novada domes, ka šādā izskatā tās nevar vairs autoceļa malā būt. Sekosim, vai bijušā pagastveča Andra Āgara lolojums atgriezīsies tā ierastajā vietā.