Blomēnieši piedalīsies bērnu un jauniešu netradicionālo deju koncertā-konkursā

Blomēnieši piedalīsies bērnu un jauniešu netradicionālo deju koncertā-konkursā

28.janvārī plkst.14.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā norisināsies bērnu un jauniešu netradicionālo deju koncerts-konkurss. To organizē neatkarīgā deju studija “Kristāls” sadarbībā ar Smiltenes BJIIC un Smiltenes pilsētas Kultūras centru.

Piedalās: deju kolektīvi no Blomes, Bilskas un Smiltenes, BJIIC līnijdeju kolektīvs, popgrupa “Okey” un “Okey” studija.

No plkst.16.00-17.00 norisināsies ierakstu mūzikas disenīte koncerta-konkursa dalībniekiem.

Ieeja-brīva.