Mednieku klubs Blome ieguvis finansējumu

Mednieku klubs Blome ieguvis finansējumu

untitled

Kā liecina Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2 apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” “Abulas lauku partnerības” 1. kārtas rezultāti – saņemto projektu pieteikumu un to izvērtējumu rezultātu sarakstā publicētā informācija – sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai iedzīvotājiem piešķirts finansējums arī mednieku klubam Blome – sportingam aktīvai atpūtai dabā  7447,68 eiro.

izmantotais resurss www.abulas.lv