Latvijas lauksaimniekiem jābūt līdzvērtīgiem nosacījumiem ES vienotajā tirgū

image-4952

Otrdien, 15. novembrī, ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē ES dalībvalstis diskutēja par Kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada, lauksaimnieku pozīcijas uzlabošanu pārtikas ķēdē un par ES lauksaimniecības interešu aizstāvību starptautiskajās tirdzniecības sarunās.
KLP nākotnes jautājumā Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis uzsvēra “Latvijai būtiskākais jautājums sarunās par KLP nākotni būs Latvijas lauksaimniekiem patiesi līdzvērtīgi tiešie maksājumi, lai nodrošinātu vienlīdzīgas konkurences apstākļus. Tika uzsvērts arī tas, ka ir svarīgi izveidot efektīvus un uzlabotus risku pārvaldības instrumentus krīžu situācijas risināšanai. Ņemot vērā to, ka vēl joprojām Latvijas lauku teritoriju dzīves līmenis nozīmīgi atšķiras no ES vidējiem rādītājiem, ir nepieciešams turpināt spēcīgu Lauku attīstības politiku un tam nepieciešams adekvāts ES finansējums arī nākamajā plānošanas periodā. Latvijas lauksaimnieki tuvākajā nākotnē sastapsies ar izaicinājumu klimata izmaiņu mazināšanai nepieciešamiem ieguldījumiem, taču svarīgi atcerēties vienu no galvenajiem KLP mērķiem, kas vēl joprojām ir aktuāls – nodrošināt ES ar veselīgu un kvalitatīvu pārtiku.

Pēc sarunas ministru padomē par lauksaimnieku lomas stiprināšanu pārtikas ķēdē Ringolds Arnītis norādīja: “Līgumu izmantošana lauksaimnieku darījumos ar pircējiem un konkurences noteikumu pilnveidošana sadarbības stiprināšanai un darījuma spēka palielināšanai ir nozīmīgi veicamie pasākumi un tie jāpapildina ar lauksaimnieku savstarpēju pārliecību sadarbību un kooperāciju”.
Saistībā ar starptautiskās tirdzniecības līgumu Latvija atzinīgi vērtē šo līgumu piedāvātās eksporta iespējas, taču uzsver, ka papildus muitas tarifu samazinājuma ietekmei būtu vērtējami arī atšķirīgie ražošanas vides noteikumi un prasības ES un valstīs, ar kurām plānots noslēgt tirdzniecības līgumus, tostarp tika atzīmēts varbūtēji atšķirīgais lauksaimnieku ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanas mērķu sasniegšanā.
_________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja