Blomes dejotāji brauc uz Itāliju

Blomes pagasta deju kolektīvs „Atspēriens” 19.septembrī devās uz Itāliju jaunos tautas tērpos, kuri iegādāti projekta ietvaros.

Projekts „Tautas tērps Atspērienam”  projekta Nr. 16-09-AL10-A019.2204-000004 īstenots ar mērķi Blomes pagasta deju kolektīvam izgatavot jaunus tērpus.

Projektu īsteno biedrība “Kultūrizglītība un Sports”.

Projektā tika iegādāti deviņi Tautas tērpu komplekti, kolektīva kvalitatīvas koncertdarbības nodrošināšanai, dodot lielāku iespēju piedalīties Dziesmu un Deju svētkos.

 

Projekta kopējais finansējums 3942,18 EUR, no tā ELFLA fonda publiskais finansējums 3547,96 EUR, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 394,22 EUR.

 

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

 

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Abulas Lauku Partnerība (www.abulas.lv) un LAD (www.lad.gov.lv) mājas lapā.