ĀCM – Blomes pagastā – aizvien otrā riska zona

Blomes pagastā – otrā riska zona

No otrās riska zonas tiek izslēgts Jaunpiebalgas novads, tāpat arī Raunas novads, izņemot Raunas pagastu, kā arī Smiltenes novads, izņemot Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagastu.

Turpini lasīt..